Succesul nostru nu ar fi posibil fără oamenii care formează DELTATEL. De aceea, la fiecare nivel al organizației ne asumăm răspunderea pentru dezvoltarea unui mediu de lucru care încurajează implicarea și motivația angajaților noștri, atingerea atât a țelurilor comune, cât și a celor personale, recunoașterea și răsplătirea realizărilor.

Departamentul de Resurse Umane Deltatel asigură politici, practici și instrumente de lucru în spiritul următoarelor principii:

Comunicare deschisă

Mediul în care ne desfășurăm activitatea trece permanent prin transformări și modificări. Pentru a ne menține nivelul de performanță, căutăm întotdeauna să îmbunătățim modul în care lucrăm și încurajăm găsirea de idei și soluții noi, prin promovarea unui mediu de lucru bazat pe dialog, încredere și respect reciproc.

Suport adecvat

Asigurarea sprijinului necesar integrării și dezvoltării profesionale și personale este o prioritate pentru noi. Investim în programe de instruire și training care ne permit să fim mereu în pas cu cele mai avansate tehnologii. Încurajăm munca în echipă și colegialitatea, aceste atribute reprezentând puncte esențiale în dezvoltarea competențelor angajaților noștri.

Incurajarea motivației și implicării

Implementăm un program unitar de Performance Management, în cadrul căruia sunt stabilite obiective la nivel individual, în colaborare cu angajații, se urmărește periodic realizarea acestor obiective și sunt evaluate performanțele fiecăruia. Recunoașterea realizărilor și implicării constituie bazele pe care ne sprijinim în programele de dezvoltare a carierei pe care le dezvoltăm.

Echitate, siguranță și sănătate

În activitatea noastră folosim proceduri și standarde care asigură corectitudinea și echitatea în raport cu fiecare angajat. Pe lăngă programele de promovare a sănătății și securității la locul de muncă, prioritare pentru noi, printr-un management flexibil, oferim programe de lucru personalizate, programe sportive, finanțăm servicii medicale pentru angajați în colaborare cu centre de medicină.