Atestate și certificări

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.)

Atestat de tip B pentru "proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiune nominala de 0.4 kV"

Agrement tehnic feroviar seria AT nr. 331

Ministerul Transporturilor – Autoritatea Feroviara Romana – AFER

Agrement tehnic feroviar seria AT nr. 331

Constructii-montaj pentru instalatii de telecomunicatii TTR-TC

Agrement tehnic feroviar seria AT nr. 330

Ministerul Transporturilor – Autoritatea Feroviara Romana – AFER

Agrement tehnic feroviar seria AT nr. 330

Constructii-montaj pentru instalatii SCB

Agrement tehnic feroviar seria AT nr. 345

Ministerul Transporturilor – Autoritatea Feroviara Romana – AFER

Agrement tehnic feroviar seria AT nr. 345

Lucrari de constructii-montaj, punere in functiune si reparatii instalatii de televiziune cu circuit inchis CCTV

Ministerul Afacerilor Interne

Autorizatie seria A nr. 3938/2014 – Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera

Ministerul Administrației și Internelor

Autorizație Seria A nr. 0585/2011 - Proiectare sisteme și instalații de limitare și stingere incendii

Ministerul Administrației și Internelor

Autorizație Seria A nr. 0581/2011 - Proiectare sisteme și instalații semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

Autoritatea Rutieră Română

Licență  pentru transportul rutier public de mărfuri în trafic internațional în UE.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Autoritatea Feroviară Română

Autorizație de furnizor feroviar Seria AF Nr. 7052 pentru: construcții-montaj pentru instalații SCB; construcții-montaj pentru instalații de telecomunicații TTR-Tc, constructii-montaj, punere in functiune si reparatii instalatii CCTV; executie container pentru instalatii de siguranta feroviara.

Ministerul Administrației și Internelor

Licență de funcționare Nr. 3731/21.12.2015 pentru proiectare, instalare și întreținere – sisteme de alarmare împotriva efracției

Certificate IQNet ISO 9001: 2008

Sistem de management al calității

Certificat IQNet OHSAS 18001 : 2007

Sistemul de management al sănătății și securitâții ocupaționale

Certificate IQNet ISO 14001: 2004

Sistem de management al mediului

Certificat CERTIND SR ISO/CEI 27001: 2013

Sistem de management al securității informației

Certificat SRAC OHSAS 18001: 2007

Sistemul de management al sănătății și securitâții ocupaționale

Certificat SRAC ISO 14001: 2005

Sistemul de management de mediu

Certificat SRAC ISO 9001: 2008

Sistem de management al calității

Oficiul de stat pentru invenții și mărci

Certificat de înregistrare a mărcii Nr. 91964