OBIECTIV

Scopul fiecărui proiect realizat de DELTATEL este obținerea unui grad cât mai înalt de satisfacție al clientului, atât la nivel de nevoi de business, cât și la nivel de interacțiune umană și colaborare directă între angajați.

VALORI

Valorile pe care se sprijină DELTATEL evidențiază identitatea companiei noastre. Ele constituie sistemul comun de principii în care credem cu desăvârșire și pe care le punem în practică la nivelul fiecărui department al organizației noastre. Pe aceste valori ne bazăm acțiunile și totodată, ne conturăm viitoarea noastră dezvoltare.

Atitudinea față de client

Succesul nostru se măsoară în gradul de satisfacție al clienților. Atitudinea noastră pozitivă față de clienți reflectă inclinația noastră spre excelență.

Spiritul de echipă

Fiecare dintre angajații DELTATEL este parte a unui colectiv bine consolidat, hotărât să indeplinească obiectivele companiei, specifice fiecărui proiect în parte. 

În munca noastră de zi cu zi se resimte spiritul de echipă, comunicarea fiind principala punte dintre angajați.

Simțul răspunderii

Responsabilitatea fiecărui angajat este orientată atât spre atingerea țelurilor individuale, cât și spre atingerea țelurilor intregii organizații. Fiecare proiect este conturat pas cu pas ținând cont de responsabilitațile noastre față de client.