IT

 • Administrarea și configurarea rețelelor de date
 • Dezvoltare de software
 • Proiectarea și implementarea sistemelor de cablare structurată

Securitate

 • Instalarea și mentenanța sistemelor de securitate:
  • Sisteme de detecție și semnalizare a incendiului
  • Sisteme de alarmare antiefracție
  • Sisteme de control acces
  • Sisteme de supraveghere video

Energii regenerabilă

 • Instalarea echipamentelor fotovoltaice:
  • stâlpi fotovoltaici de iluminat
  • sisteme off-grid
  • sisteme conectate la rețea
 • Producția de stâlpi fotovoltaici de iluminat
 • Conectarea echipamentelor fotovoltaice la rețea de joasă tensiune (casnici)
 • Măsurători, diagrame de lucru, conformitate